Anita Larsson


Reiki Master 


Jag ägnar mig åt Angelic Reiki behandlingar, utbildningar och olika former av personlig och andlig utveckling och kommit en bit på min egen andliga resa. Jag fortsätter min spirituell resa och ständigt utvecklas genom att gå på kurser både i Sverige och utomlands. Mitt syfte är att stödja även andra på deras andliga väg då jag vet att min egen och andras personliga resa är nära knutna till varandra. Jag är den opartiska, kärleksfulla bron som kommer till dig utan agenda. Jag accepterar alla dina åsikter, dina val och hur du ser på saker ifrån ditt perspektiv då är det också en viktig del av din utveckling. Under mina sessioner omfamnar jag alla mina klienter med villkorslös kärlek, utan att döma, utan åsikter, utan projektion, fördomar eller personlig inblandning.Jag finns tillgängligt som ett stöd under din resa om du önskar så för att ge dig den kärlek, respekt, omsorg och medkänsla du förtjänar.

Som utbildad Reiki master och diplomerad KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy) coach har jag en djup förståelse för både energiarbete och psykoterapeutiska metoder. Med mina kunskaper och erfarenheter kan jag erbjuda holistiskt stöd för att främja hälsa och välbefinnande på både mentell och fysisk nivå. Jag är passionerad att hjälpa människor att nå sina personliga mål och uppnå inre balans genom att integrera olika terapeutiska tekniker och skapa anpassade behandlingsplaner. Som Reiki master använder jag energibalanseringstekniker för att frigöra blockeringar och främja healing, medan jag som KBT och ACT coach använder kognitiva och beteendemässiga metoder för att hantera tankemönster, känslor och beteenden på ett konstruktivt sätt. Jag är engagerad i att stödja mina klienter på deras väg mot välmående och personlig tillväxt.

Reiki Master

Reiki förbundet